Εμπόριο-Βιομηχανία-Παροχή Υπηρεσιών
E-Business Solutions / Custom Software
Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες
INS Retail
CRM
Wedge software - Συλλογή (Picking) με Data collector
ΑΠΟΓΡΑΦΗ Inventory
 
 
 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ Inventory

INVENTORY  Λύση απογραφής με χρήση φορητών τερματικών
 
Η λύση χαρακτηρίζεται από αυτονομία των φορητών τερματικών,  
H συγκέντρωση στοιχείων γίνεται σ\' ένα PC με χρήση κατάλληλου λογισμικού, ασύρματα.
 
Σύνδεση με πάσης φύσεως εμπορικό λογισμικό.
 
 

Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο