Επικοινωνία
Φόρμα Επικοινωνίας
 
 
 
Term of Use

 
 

Εισαγωγή
Καλωσορίσατε στον Ιστότοπο της Thinx  Πληροφορική (εφεξής «Thinx»). Για τη δική σας προστασία αλλά και για την προστασία της Thinx, ορίστηκαν οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Χρήσης του Ιστοτόπου (εφεξής «Όροι και Συνθήκες»). H Thinx σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα on-line Περιεχομένου και Υπηρεσιών μέσω του Ιστοτόπου, η χρήση του οποίου διέπεται εξ ολοκλήρου από τους παρόντες Όρους. Η καθ\' οιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των Όρων αυτών. Δεδομένου ότι οι Όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα. Η χρήση του δικτυακού μας τόπου διέπεται και από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Ιστότοπο της Thinx.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
H Thinx έχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου, καθώς και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, τη δομή του και τη συλλογή του υλικού (π.χ. «Εικόνα και απορρέουσα ατμόσφαιρα»-look and feel). Εκτός εάν άλλως ορίζεται, το υλικό που περιέχει ο ιστότοπος προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση Π απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, διαβίβαση, προβολή, δημοσίευση ή αναμετάδοσή του για οιονδήποτε σκοπό χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της Thinx. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου (φωτογραφίες, κείμενα, ταινίες μικρού μήκους κα.) ανήκουν στην συνιδιοκτησία της Thinx.

Πρόσβαση και Επέμβαση
Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε κανενός είδους συσκευή ή άλλη διαδικασία με σκοπό την παρακολούθηση ή αντιγραφή ιστοσελίδων της Thinx ή του περιεχομένου τους, ή για άλλον σκοπό για τον οποίο δεν είστε εξουσιοδοτημένοι, χωρίς πρότερη ρητή έγγραφη άδεια της Thinx. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε κάποια συσκευή, λογισμικό ή πρόγραμμα για να επέμβετε ή να αποπειραθείτε να επέμβετε στην καθαυτό λειτουργία του Ιστοτόπου της Thinx. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε ενέργειες που επιβαρύνουν την υποδομή μας χωρίς εύλογη αιτία ή συνεπάγονται τη φόρτωση δυσανάλογα μεγάλου όγκου. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα αντιγράψετε, αναπαράγετε, αλλοιώσετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα προϊόντα ή παρουσιάσετε σε κοινό τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου μας (με εξαίρεση τη χρήση για ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς), χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της Thinx.

Λογότυπο και Σήματα
Το λογότυπο της Thinx χρησιμοποιείται από την ίδρυση της εταιρίας ως και σήμερα και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση σημάτων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας προσβάσιμης μέσω του Ιστοτόπου για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που ορίζει η Thinx για τη χρήση του υλικού. Σήματα, τα οποία σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται ως trademarks, με σκοπό τη χρήση και πρόωθηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Ιστοτόπου της Thinx, βρίσκονται υπό τη δικαιωδοσία της Thinx. Λογότυπα και σήματα άλλων προϊόντων είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων δικαιούχων.

Απαλλακτικές ρήτρες
Η Thinx δε δεσμεύεται ότι ο Ιστότοπος θα είναι απαλλαγμένος από λάθη και σε διαρκή λειτουργία, ούτε ότι θα προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση του Ιστοτόπου ή περιεχομένου τινός ή από τη χρήση μηχανής αναζήτησης ή συνδέσμου που εμπεριέχεται σε αυτό. Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενό του λειτουργούν «ως έχουν» και «ως διατίθενται». H Thinx δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα αρχεία που θα αποθηκεύσετε από τον Ιστότοπο δεν περιέχουν ιούς ή παράγοντες καταστροφής, και δεν υποχρεούται να παράσχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. H Thinx δεν φέρει ευθύνη για οιεσδήποτε ζημίες προκληθούν από τη χρήση του Ιστοτόπου, μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμό, για ζημίες θετικές, αποθετικές, τυχαίες, ζημίες που επισύρουν ποινές ή επακόλουθες ζημίες. Επίσης, δεν παρέχει εγγυήσεις για οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύπτει λόγω χρήσης του Ιστοτόπου ή της παρούσας υπηρεσίας.

Ανεξάρτητοι ιστότοποι
Στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχονται σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους τρίτων, τους οποίους η Thinx δεν ελέγχει («ανεξάρτητοι ιστότοποι»). H Thinx δεν αποδέχεται ούτε φέρει ευθύνη για οιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό παρουσιάζεται ή διατίθεται από Ανεξάρτητους Ιστοτόπους. Το ίδιο ισχύει για δικτυακούς τόπους που μπορεί να περιέχουν συνδέσμους με τον Ιστότοπο της Thinx. Οι σύνδεσμοι με τον Ιστότοπο της Thinx διέπονται από την ΤΠολιτική για τους Υπερ-συνδέσμους του Ιστοτόπου της Thinx.

Ο συγκεκριμένος Ιστότοπος είναι συμβατός με Microsoft Internet Explorer (3.x, 4.x, 5.x, 6.χ), με Netscape Communicator (3.x, 4.x) και Opera for Windows, καθώς και με όλες τις παραπάνω εκδόσεις για MacOS (8.x, 9.x) και, τέλος, με Lynx browser για Unix. Η κυρίαρχος τεχνολογία του Ιστοτόπου είναι η Macromedia Flash 6.0, η οποία θα πρέπει να εγκατασταθεί πριν τη χρήση του δικτυακού τόπου της Thinx. Έχουν προβλεφθεί μηχανισμοί εντοπισμού μη ύπαρξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ο Ιστότοπος της Thinx είναι πλήρως εγκεκριμένος από τη Macromedia, Inc.

Ο Ιστότοπος έχει βελτιστοποιηθεί για ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024 X 768.

Προσβασιμότητα
H Thinx υπογραμμίζει την αξία της προσβασιμότητας και δεσμεύεται να παράσχει ένα δικτυακό τόπο προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου έχει σχεδιαστεί και υποστηρίζεται από πλειάδα τεχνολογιών. Κατά την αναζήτηση και το σχεδιασμό του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών του δικτυακού του τόπου, η Thinx συμβουλεύτηκε τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το Περιεχόμενο Ιστοτόπων W3C (W3C Web Content Accessibility Guidelines) και επιδιώκει να εφαρμόσει όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές, ώστε να παρέχει Ιστότοπο Επιπέδου A.

Αποζημίωση
Η χρήση του εν λόγω Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη Thinx, καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, εργαζομένους, πράκτορες και εκπροσώπους τους και να τους απαλλάξετε από κάθε ζημία, απαίτηση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων δαπανών δικηγόρου, που τυχόν προκύψουν από τη δική σας χρήση του Ιστοτόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε τη Thinx καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, εργαζομένους, πράκτορες και εκπροσώπους τους από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, δηλωθέντα ή μη) που τυχόν έχετε εναντίον τους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται καθΥ οιονδήποτε τρόπο με τη δική σας χρήση του Ιστοτόπου ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που υποβλήθηκε στη Thinx. Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία
Οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τη δική σας χρήση του Ιστοτόπου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν ρητώς ορίζεται άλλως. Τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή με τη δική σας χρήση του Ιστοτόπου. Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων για οιαδήποτε διαφορά.

Παραβίαση των Παρόντων Όρων
Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή άλλο δικαίωμα της Thinx, η Thinx διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει οιοδήποτε ένδικο μέσο. Εάν διαπιστώσετε οιαδήποτε παραβίαση των Όρων, παρακαλείσθε να το αναφέρετε:

Thinx Πληροφορική
Κοντόσογλου 1
566 26 - Συκιές
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 638 010
Fax: 2310 638 013


 
 Thinx Πληροφορική Τηλ.: 2310.638.010 Contact Privacy Term of Use Copyright
microsoft partner
cisco
OKI
e-commerce

 δείτε μας στο