Lets Make Thinx Better
info@thinx.gr 2310.638.030

GDPR

Η Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ  (εφεξής «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ») σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προστατεύει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του  κανονισμού 679/2016 (gdpr) ή ΓΚΠΔ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Στη συνέχεια παρατίθεται η πολιτική και η σημασία της για εσάς, τον χρήστη του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών μας.

Συλλογή πληροφοριών

Η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ»  συλλέγει αθροιστικά δεδομένα (π.χ. πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν τον Ιστότοπό μας) σε ημερήσια βάση. Η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ»  συλλέγει δεδομένα από φυσικά πρόσωπα που αιτούνται τις υπηρεσίες της (π.χ. επισκευές συσκευών, αρχείων κλπ) σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική της και με την συναίνεσή σας.

Προσωπικά δεδομένα (ΠΔ)

Η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ»  δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα (ΠΔ) εκτός εάν αυτά της δοθούν μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή μέσω σχετικών εντύπων της. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε μαζί μας για την ενημέρωσή σας για τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation) ή ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).  Ο κανονισμός GDPR τέθηκε  σε ισχύ στις 25-05-2018 και δίνει στα φυσικά πρόσωπα της ΕΕ ενισχυμένα δικαιώματα.

Η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» διαθέτει πιστοποιήσεις cDPO (Data Protection Officer) με εργαζομένους της.

Η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» θα κάνει χρήση των ΠΔ που της  γνωστοποιούνται μόνον μετά από σχετική συναίνεσή σας και για τον σκοπό για τον οποίον θα συναινέσετε.  Η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ»  δεν προβαίνει σε πώληση, ενοικίαση, μίσθωση, παροχή αδείας ή διάδοση με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγγραφη συναίνεσή σας.

Τα δικαιώματά σας στην περίπτωση συναίνεσης στην χρήση ΠΔ αφορούν δικαίωμα :

  1. στην λήθη (διαγραφή)
  2. στην φορητότητα δεδομένων
  3. στην εναντίωση
  4. στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση)
  5. στην ενημέρωση
  6. στην πρόσβαση
  7. στον περιορισμό της επεξεργασίας

Ο ακόλουθος σύνδεσμος περιέχει τον κανονισμό GDPR :   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Αθροιστικά δεδομένα

Η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» συγκεντρώνει επίσης αθροιστικές πληροφορίες με αυτόματο τρόπο, για λόγους διαχείρισης του συστήματος και για λόγους στατιστικής, με σκοπό να αξιολογήσει τις προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσει το δικτυακό του τόπο. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα συλλογής αθροιστικών δεδομένων:

Τύπος browser: συλλέγουμε αθροιστικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές browser που χρησιμοποιούν οι χρήστες μας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, κλπ. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο στις ανάγκες των χρηστών.

Λειτουργικό Σύστημα: συγκεντρώνουμε πληροφορίες για το ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιούν οι χρήστες μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το Περιεχόμενο είναι διαθέσιμο για τους περισσότερους χρήστες.

Internet Protocol Addresses (IP): Το Πρότυπο του Internet (ΙΡ) είναι ένας αριθμός ο οποίος αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο. Οι υπολογιστές που σας παραδίδουν τις ιστοσελίδες μας, αναγνωρίζουν αυτόματα το δικό σας υπολογιστή από το δικό του Πρότυπο Internet.

Χρήση cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που επιτρέπει στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να «αναγνωρίζουν» τους επισκέπτες. Όταν επισκέπτεστε δικτυακό τόπο που χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie, προστίθεται ένα cookie στον browser σας, το οποίο περιέχει ένα αναγνωριστικό αριθμό, που αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο. Η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για να καταγράφει τις συχνότερες επισκέψεις σας, να μεταφέρει υλικό που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας, και για άλλους σκοπούς. Η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» διατηρεί και το δικαίωμα πρόσθεσης και άλλων «cookies» για μελλοντικούς σκοπούς. Οιεσδήποτε προσθήκες θα περιληφθούν στις παρούσες σελίδες μας. Η χρήση των Cookies διέπεται από τους όρους του κανονισμού 679/2016 (GDPR) και απαιτεί την συναίνεσή σας.

Ιστότοποι που φιλοξενούνται από τρίτα μέρη

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από την «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» αφορά σε δεδομένα που συλλέγονται ή υποβάλλονται στον παρόντα ιστότοπο ή υποβάλλονται κατά την εκτέλεση υπηρεσιών μετά από σχετική συναίνεση. Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους για συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους που φιλοξενούνται από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, που μπορεί να μην  υπάγονται στην Πολιτική της «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή σε άλλες Πολιτικές της «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ»

Ορισμένοι από τους εν λόγω ιστοτόπους μπορεί να διαθέτουν επιφάνεια διεπαφής (interface) που μοιάζει με την αντίστοιχη της «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ». Αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να σας στείλουν cookies και να ζητήσουν ή συλλέξουν πληροφορίες για σας. Όταν παρέχετε πληροφορίες σε αυτούς τους ιστοτόπους, υπάγεστε στις πολιτικές εκείνου του ιστότοπου. Παρακαλούμε να διαβάζετε τις πολιτικές που διέπουν κάθε ιστότοπο που συλλέγει ΠΔ (π.χ. το όνομά σας, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα).

Ασφάλεια

Έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά  μέτρα για την προστασία των ΠΔ .

Κοινοποίηση μεταβολών

Εάν μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική της «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα καταγράψουμε τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα. Σας υπενθυμίζουμε ότι, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους των φορέων που μας εξυπηρετούν, υπάγεστε στις πολιτικές που τους διέπουν. Παρ’ όλο που δεν κοινοποιούμε τις μεταβολές πολιτικών των φορέων που μας εξυπηρετούν, παρακαλούμε να τις μελετάτε τακτικά.

Πότε μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα που σας αφορούν

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την ένδικη προσφυγή κατά οιουδήποτε προκαλεί ζημία ή υπεισέρχεται στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (επί σκοπού ή τυχαία), ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των χρηστών μας. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι απαιτούνται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς πρόληψης της απάτης.

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η Πολιτική της «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε όπως απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική της «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.

Διεύθυνση αναφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες για τον κανονισμό ΓΚΠΔ και τα δικαιώματά σας, απευθυνθείτε:

Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ
Λ. Παπανικολάου   50
570 10 Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 638 030,  675 376
info@thinx.gr