Την ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου E-invoicing της SoftOne, υιοθέτησε η εταιρία μας από 01/03/2021.

Η υιοθέτηση της λύσης επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, προσφέροντας πληθώρα πλεονεκτημάτων στην λειτουργία της. Τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρει η λύση συνοψίζονται στα εξής :

  • Σήμανση, αυθεντικοποίηση των παραστατικών
  • Μείωση κόστους έκδοσης παραστατικών
  • Περιορισμός χαρτιού – Σημαντική μείωση όγκου αρχειοθέτησης (ερμάρια, κλασέρ)
  • Άμεση διαβίβαση των παραστατικών στον πελάτη
  • Άμεση διαβίβαση των παραστατικών στην ΑΑΔΕ (Mydata)
  • Ασφάλεια και εγκυρότητα στην διαδικασία έκδοσης παραστατικών και αποθήκευσης αυτών

Επικοινωνήστε μας και ζητήστε μία επίδειξη της λύσης Παρόχου.