Απογραφή/Inventory

Η λύση χαρακτηρίζεται από αυτονομία των φορητών τερματικών, δεν απαιτεί μόνιμη σύνδεση wifi. H συγκέντρωση στοιχείων γίνεται σ’ ένα PC με χρήση κατάλληλου λογισμικού, ασύρματα.

Περισσότερα
01

Wedge software – Συλλογή (Picking) με Data collector

Με το Datacollector σαρώνονται τα είδη και οι επιθυμητές ποσότητες και αυτόματα «γεμίζουν» οι γραμμές ειδών του παραστατικού. H προτεινόμενη λύση είναι κατάλληλη και για περιβάλλον δικτύου.

Περισσότερα
02

Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες

Έρευνα, Ανάπτυξη λύσεων, Επιχειρηματικής Ευφυίας, Data Integration, Activity Based Costing και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας, οι οποίες αναλύονται συνοπτικά

Περισσότερα
03

E-Business, ηλεκτρονικά καταστήματα

Με ειδικά οργανωμένο τμήμα ανάλυσης και ανάπτυξης εφαρμογών (R&D), η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» υλοποιεί εφαρμογές «κατά παραγγελία», καλύπτοντας οποιαδήποτε μηχανογραφική απαίτηση.

Περισσότερα
04

Κατασκευή Λογισμικού

Στην περίπτωση που τα τυποποιημένα λογισμικά της αγοράς δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες σας, υπάρχει η δυνατότητα η εταιρία μας να κατασκευάσει αυτό που θέλετε.

Περισσότερα
05

Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης τεχνικών έργων.

Περισσότερα
06