Εφαρμογές στα μέτρα σας

Κατασκευή Λογισμικού

Στην περίπτωση που τα τυποποιημένα λογισμικά της αγοράς δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες σας, υπάρχει η δυνατότητα η εταιρία μας να κατασκευάσει αυτό που θέλετε.

Περισσότερα

E-Business, ηλεκτρονικά καταστήματα

Με ειδικά οργανωμένο τμήμα ανάλυσης και ανάπτυξης εφαρμογών (R&D), η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» υλοποιεί εφαρμογές «κατά παραγγελία», καλύπτοντας οποιαδήποτε μηχανογραφική απαίτηση.

Περισσότερα

Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες

Έρευνα, Ανάπτυξη λύσεων, Επιχειρηματικής Ευφυίας, Data Integration, Activity Based Costing και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας, οι οποίες αναλύονται συνοπτικά

Περισσότερα

Wedge software – Συλλογή (Picking) με Data collector

Με το Datacollector σαρώνονται τα είδη και οι επιθυμητές ποσότητες και αυτόματα «γεμίζουν» οι γραμμές ειδών του παραστατικού. H προτεινόμενη λύση είναι κατάλληλη και για περιβάλλον δικτύου.

Περισσότερα

Απογραφή/Inventory

Η λύση χαρακτηρίζεται από αυτονομία των φορητών τερματικών, δεν απαιτεί μόνιμη σύνδεση wifi. H συγκέντρωση στοιχείων γίνεται σ’ ένα PC με χρήση κατάλληλου λογισμικού, ασύρματα.

Περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης τεχνικών έργων.

Περισσότερα