Λογισμικό

Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα

Περισσότερα
01

WMS – Warehouse managment

WMS, εξελιγμένα και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης και βελτιστοποίησης αποθηκών τα οποία καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες.

Περισσότερα
02

SFA Παραγγελιοληψία

Επιχειρηματικές εφαρμογές που βασίζονται σε φορητές συσκευές (Tablets, Smartphoneς) για πωλητές, τεχνικούς, παραδόσεις, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και άλλες.

Περισσότερα
03

CRM Business

Δραστηριότητες Πωλήσεων όπως Συναντήσεις, Ραντεβού, Εξερχόμενες και Εισερχόμενες κλήσεις, , Επικοινωνίες γενικά (email, fax), Ενέργειες δημοσίων σχέσεων, Διαχείριση Προφορών, Διαχείριση Συνδρομών και λοιπές δραστηριότητες της εταιρίας παρακολουθούνται οργανωμένα μέσα από ένα CRM(customer relationship management) σύστημα.

Περισσότερα
04

Μισθοδοσία – HRM

Η διαχείριση της μισθοδοσίας και των στοιχείων εργαζομένων αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που συχνά αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα.

Περισσότερα
05

Κατασκευή Λογισμικού

Στην περίπτωση που τα τυποποιημένα λογισμικά της αγοράς δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες σας, υπάρχει η δυνατότητα η εταιρία μας να κατασκευάσει αυτό που θέλετε.

Περισσότερα
06

Business Consulting

Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχή επιλογή και εφαρμογή των λύσεων που διαθέτει μια εταιρεία στους πελάτες της, είναι η ικανότητα της να εντοπίζει ακριβώς τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Περισσότερα
07

Υποστήριξη Software

H Thinx Information Solutions διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα υποστήριξης λογισμικού. Η πιστοποίηση παρέχεται από τους κατασκευαστές λογισμικού αλλά και από την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπει το πρότυπο ISO 9001:2000

Περισσότερα
08

Εκπαίδευση

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση ενός ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος), απαιτείται συστηματική εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των χρηστών, του προσωπικού πληροφορικής καθώς και των στελεχών.

Περισσότερα
09

Υποστήριξη Hardware

H Thinx Information Solutions διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα υποστήριξης υλισμικού (Hardware). Η πιστοποίηση παρέχεται από τους κατασκευαστές Hardware

Περισσότερα
10

Helpdesk

Το πρώτο στάδιο υποστήριξης των πελατών αποτελεί το Help Desk. Κύριος στόχος η άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του πελάτη και η προσπάθεια επίλυσης του αιτήματος μέσω τηλεφώνου

Περισσότερα
11

Υποδομές IT

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η έκρηξη των τηλεπικοινωνιών συνοδεύτηκε με μία ανάπτυξη πρόσθετων εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται πάνω από τα σημερινά εξελιγμένα δίκτυα επικοινωνιών.

Περισσότερα
12