Όλες οι Υπηρεσίες

Λογισμικό

Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα

Περισσότερα

Απογραφή/Inventory

Η λύση χαρακτηρίζεται από αυτονομία των φορητών τερματικών, δεν απαιτεί μόνιμη σύνδεση wifi. H συγκέντρωση στοιχείων γίνεται σ’ ένα PC με χρήση κατάλληλου λογισμικού, ασύρματα.

Περισσότερα

Wedge software – Συλλογή (Picking) με Data collector

Με το Datacollector σαρώνονται τα είδη και οι επιθυμητές ποσότητες και αυτόματα «γεμίζουν» οι γραμμές ειδών του παραστατικού. H προτεινόμενη λύση είναι κατάλληλη και για περιβάλλον δικτύου.

Περισσότερα

Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες

Έρευνα, Ανάπτυξη λύσεων, Επιχειρηματικής Ευφυίας, Data Integration, Activity Based Costing και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας, οι οποίες αναλύονται συνοπτικά

Περισσότερα

E-Business, ηλεκτρονικά καταστήματα

Με ειδικά οργανωμένο τμήμα ανάλυσης και ανάπτυξης εφαρμογών (R&D), η «ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» υλοποιεί εφαρμογές «κατά παραγγελία», καλύπτοντας οποιαδήποτε μηχανογραφική απαίτηση.

Περισσότερα

B2B Ιστοτόποι

Με την εξέλιξη και διάδοση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, οι εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις επιχειρήσεις έγινε μια εύκολη και απροβλημάτιστη υπόθεση.

Περισσότερα