Φέρνουμε την τεχνολογία στα μέτρα σας

Επιχειρηματικός στόχος, η συγκρότηση μίας ισχυρής ομάδας, που με τη γνώση και την εμπειρία της παρέχει ολοκληρωμένες συνδυαστικές λύσεις στην μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ανταποκρίνεται σε μεγάλα έργα, σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού, σχεδιάζει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR, εφοδιάζει τις επιχειρήσεις με εργαλεία, διαδικασίες, μεθόδους και πληροφορίες, που αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δίνουν νέα προοπτική στην ανάπτυξης αυτών.


Λύσεις


Λογισμικό

Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα

Περισσότερα

WMS – Warehouse managment

WMS, εξελιγμένα και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης και βελτιστοποίησης αποθηκών τα οποία καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες.

Περισσότερα

SFA Παραγγελιοληψία

Επιχειρηματικές εφαρμογές που βασίζονται σε φορητές συσκευές (Tablets, Smartphoneς) για πωλητές, τεχνικούς, παραδόσεις, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και άλλες.

Περισσότερα

CRM Business

Δραστηριότητες Πωλήσεων όπως Συναντήσεις, Ραντεβού, Εξερχόμενες και Εισερχόμενες κλήσεις, , Επικοινωνίες γενικά (email, fax), Ενέργειες δημοσίων σχέσεων, Διαχείριση Προφορών, Διαχείριση Συνδρομών και λοιπές δραστηριότητες της εταιρίας παρακολουθούνται οργανωμένα μέσα από ένα CRM(customer relationship management) σύστημα.

Περισσότερα

Μισθοδοσία – HRM

Η διαχείριση της μισθοδοσίας και των στοιχείων εργαζομένων αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που συχνά αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα.

Περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης τεχνικών έργων.

Περισσότερα

Ευχαριστημένοι Πελάτες

Η συνεπής παρουσία μας στην αγορά, η τεχνογνωσία των στελεχών της, η υγιής οικονομική της διάρθρωση και η αποτελεσματικότητά της στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, αναγνωρίστηκαν από τους μεγάλους ελληνικούς οίκους λογισμικού & υλισμικού, που της ανέθεσαν τη διάθεση, προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά.

Τελευταία Νέα