Λίγα Λόγια για την εταιρίας μας

Η εταιρίας μας, ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ έχει διακριτικό τίτλο ” Thinx Information Solutions” .

Αντικείμενο δραστηριότητάς μας αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής ήτοι : Λογισμικού, Εξοπλισμού Δικτύων & Επικοινωνιών, Εκπαίδευσης & Υπηρεσιών, μέσω ενός σχήματος που παρακολουθεί αδιάκοπα τις εξελίξεις στην αγορά Πληροφορικής.

Επίσης η εταιρεία μας  με πολυετή εμπειρία στην παροχή λύσεων συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR και σε κανονισμούς ασφάλειας μηχανογραφικών συστημάτων, διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους (IT consultants, Legal consultants, IT Security Engineers και IT System Engineers) καθώς και πιστοποιημένους DPO  (certified Data protection Officers) με στόχο την πλήρη κάλυψη επιχειρήσεων και Οργανισμών στην συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).

Επιχειρηματικός στόχος, η συγκρότηση ενός ισχυρού σχήματος , που με τη γνώση και την εμπειρία του παρέχει ολοκληρωμένες συνδυαστικές λύσεις, ανταποκρίνεται σε μεγάλα έργα, σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού, εφοδιάζει τις επιχειρήσεις με εργαλεία, διαδικασίες, μεθόδους και πληροφορίες, που αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δίνουν νέα προοπτική ανάπτυξης αυτών.

Παρακολουθώντας συστηματικά τις ανάγκες της αγοράς και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σε προϊόντα, η Thinx Information Solutions αποκτά οικονομικά μεγέθη που της δίνουν τη δυνατότητα επενδύσεων και κατ’ επέκταση δυνατότητα κάλυψης αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η συνεπής παρουσία μας στην αγορά, η τεχνογνωσία των στελεχών μας, η υγιής οικονομική μας διάρθρωση και η αποτελεσματικότητά μας στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, αναγνωρίστηκαν από τους μεγάλους ελληνικούς οίκους λογισμικού & υλισμικού, που της ανέθεσαν τη διάθεση, προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά.