Θέση Νo1

Η εταιρία μας αναζητά εργαζόμενο/η που θα στελεχώσει το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών (προγραμματιστή/στρια).

Περιγραφή θέσης 1 :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 • Άριστη γνώση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
 • Ικανότητα ανάλυσης και καθορισμού προδιαγραφών
 • Γνώση MS-SQL Server
 • Γνώση Visual Studio 2017 ή μεταγενέστερη
 • Γνώση C#
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε αντίστοιχη θέση

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση Borland Delphi  

ΠΑΡΟΧΕΣ 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εξέλιξη και εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σταθερό ωράριο
 • Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας

Θέση Νο2

Η εταιρία μας αναζητά εργαζόμενο/η που θα στελεχώσει το τμήμα υποστήριξης εφαρμογών (supporter).

Περιγραφή θέσης 2:

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση των εφαρμογών Soft1 και Atlantis.
 • Διαχείριση ερωτημάτων πελατών σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών Soft1 και Atlantis.
 • Παρουσίαση εφαρμογών σε υποψήφιους πελάτες.
 • Καθοδήγηση πελατών και συνεργατών προς τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Ανάλυση αναγκών πελατών και ορισμός τεχνικών προδιαγραφών.
 • Συμμετοχή σε ομαδικά έργα με τελικό στόχο την ακριβή και έγκαιρη παράδοση έργου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Συνέπεια, άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα οδήγησης ΙΧ
 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία και πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος, παρέχοντας λύσεις οριζόμενες από τεχνικές προδιαγραφές