Υποστήριξη Hardware

H Thinx Information Solutions διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα υποστήριξης υλισμικού (Hardware). Η πιστοποίηση παρέχεται από τους κατασκευαστές Hardware

Περισσότερα

Helpdesk

Το πρώτο στάδιο υποστήριξης των πελατών αποτελεί το Help Desk. Κύριος στόχος η άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του πελάτη και η προσπάθεια επίλυσης του αιτήματος μέσω τηλεφώνου

Περισσότερα

Εκπαίδευση

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση ενός ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος), απαιτείται συστηματική εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των χρηστών, του προσωπικού πληροφορικής καθώς και των στελεχών.

Περισσότερα

Υποστήριξη Software

H Thinx Information Solutions διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα υποστήριξης λογισμικού. Η πιστοποίηση παρέχεται από τους κατασκευαστές λογισμικού αλλά και από την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπει το πρότυπο ISO 9001:2000

Περισσότερα

Business Consulting

Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχή επιλογή και εφαρμογή των λύσεων που διαθέτει μια εταιρεία στους πελάτες της, είναι η ικανότητα της να εντοπίζει ακριβώς τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Περισσότερα