Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR

Η εταιρία μας , έχει δημιουργήσει από το 2017 τμήμα με πιστοποιημένους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων(DPO), πληροφορικούς και νομικούς , με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων  με τον Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 679/2016 (GDPR) και τον αντίστοιχο εθνικό νόμο  Ν.4624/2019.

Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO services)

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων εισάγει για πρώτη φορά αναλυτικές διατάξεις για τον ρόλο, τις παρεχόμενες εγγυήσεις και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (άρθρα 37-40), ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του νέου νομικού πλαισίου.

Γνωρίστε την ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους τεχνικούς συμβούλους και νομικούς πιστοποιημένους από την TÜV Austria Hellas. Στον τομέα Πληροφορικής υπεύθυνη είναι η κα Αθανασία Τυχάλα , ενώ υπεύθυνη Νομικός Σύμβουλος της ομάδας μας είναι η κα Σαρηγιαννίδου Μαρία.