Δυνατές λύσεις για τις υπόχρεες επιχειρήσεις :

  1. με κατάλληλες ταμειακές μηχανές
  2. με νέους φορολογικούς μηχανισμούς (ΦΗΜΑΣ)
  3. με σύνδεση του εμπορικού λογισμικού που λειτουργεί με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  4. με σύνδεση του εμπορικού λογισμικού

καλέστε μας και θα σας ενημερώσουμε για τους τρόπους και τις εφικτές ημερομηνίες συμμόρφωσης