Το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ”  στο πλαίσιο του  «Ελλάδα 2.0» ξεκίνησε. Αναλυτικότερα:

 • Η πλατφόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμη από τις 22 Ιουνίου 2022
 • Το ποσοστό χρηματοδότησης των δικαιούχων είναι  90% δίχως δική σας εκταμίευση 
 • Ο σχετικός σύνδεσμος για την αίτηση και λοιπά    https://digitalsme.gov.gr/

Το επιδοτούμενο δεν απαιτεί σύμβουλο, μπορείτε να το προχωρήσετε μόνοι σας:
     1ον καταθέτοντας την αίτηση
     2ον μετά την έγκριση αποφασίζετε τι θα προμηθευτείτε

 1. Πιθανές λύσεις για εσάς

Σας παρέχουμε  τα κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες που απαιτούνται καθώς και την πιστοποιημένη ομάδα υποστήριξής μας.

 • Λύσεις backup (π.χ. Acronis)
 • Λύσεις ασφάλειας (π.χ. Antivirus)
 • Άδειες MS office ή office 365
 • Λύσεις ηλεκτρονικού καταστήματος (B2B/B2C)
 • Μετάβαση σε νέο λογισμικό 
 • Νέες ενότητες  λογισμικού (π.χ. mydata live, BI, Fintech)
 • Λύσεις διαχείρισης αποθηκών  (WMS)
 • Λύσεις διαχείρισης  CRM
 • Λύσεις ωρομέτρησης
 • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (HRM)
 • Λογισμικό Μισθοδοσίας
 • Λύσεις λογισμικού λογιστικού γραφείου
 • Λύσεις λιανικής 
 • Λύσεις mobile (Παραγγελιοληψία, xvan-τιμολόγηση επί αυτοκινήτου,  Field service κλπ)
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση (πάροχος) και EDI
 • Μετάβαση στο νέφος (cloud)

       και άλλες ενδιαφέρουσες λύσεις

2. Δικαιούστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα ;

Μπορούν να ενταχθούν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις.

Για να επιβεβαιώσετε ότι πληροίτε τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης, μεταβείτε στην προκήρυξη στον σύνδεσμο https://www.taxheaven.gr/attachment/9606

3. Σε ποια κατηγορία ανήκετε ;

ΕΜΕ = Ετήσια Μονάδα Εργασίας : πρόκειται για μονάδα μέτρησης της απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση.  Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος δηλαδή  οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια  και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

(Α) (B) (Γ) (Δ) 
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Ένταση ενίσχυσης 
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €1.000,00 €900,00 90% 
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €2.000,00 €1800,00 90% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
Μέγεθος Επιχείρησης Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Ένταση ενίσχυσης 
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €4.000,00 €3.600,00 90% 
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €6.000,00 €5.400,00 90% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
Μέγεθος Επιχείρησης Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Ένταση ενίσχυσης 
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €10.000,00 €9.000,00 90% 
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €12.000,00 €10.800,00 90% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 
Μέγεθος Επιχείρησης Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Ένταση ενίσχυσης 
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €15.000,00 €13.500,00 90% 
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ € 20.000,00 €18.000,00 90% 

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες
2310 638 030,  675 376

Υπάρχει η δυνατότητα εξιδεικευμένο στέλεχος μας να σας βοηθήσει στην συμπλήρωση της αίτησης.