Γνωρίστε την ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους τεχνικούς συμβούλους και νομικούς πιστοποιημένους από την TÜV Austria Hellas.

Τυχάλα Αθανασία

IT Manager / cDPO

MSc It and Law

H Αθανασία Τυχάλα είναι πληροφορικός και Διαπιστευμένη “Data  Protection Officer [DPO] Executive“ από την TÜV Austria Hellas, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του μεταπτυχιακού τμήματος «Δικαίου και Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εργάζεται επί δεκαετίες ως σύμβουλος μηχανογράφησης, με κύρια ασχολία την μηχανοργάνωση μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών και την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων τους.

Από το 2018 έχει αναλάβει ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) μεγάλες επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και την μελέτη συμμόρφωσης πολλών επιχειρήσεων με τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR).

Είναι επίσης εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια με αντικείμενο το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), την ασφάλεια δεδομένων και τον ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην ασφάλεια δεδομένων ,στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή, στις τεχνολογικές εξελίξεις αναφορικά με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου των πραγμάτων (IOT) στην καθημερινότητα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων.

Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Δικαίου και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας https://www.itlaw.uom.gr/Tychala.html

Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτο Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας Βορείου Ελλάδος, μέλος του DPO Network Greece και μέλος της Homo digitalis.

Ομάδα εξειδικευμένων νομικών συμβούλων

Στην ομάδα  συμμορφώσεων με τον Κανονισμό GDPR συμμετέχει εταιρία νομικών συμβούλων, εξειδικευμένων στην νομοθεσία για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει το ζήτημα καθώς και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνικές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθιστούν περισσότερο από ποτέ αναγκαία την σύμπραξη των δύο κλάδων. Στα μέλη της ομάδας μας συγκαταλέγονται επιφανείς Καθηγητές και πιστοποιημένοι δικηγόροι με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, διεθνής πιστοποιήσεις και με μεγάλη εμπειρία στην προστασία Προσωπικών Δεδομένων.