Η ασφάλεια όσον αφορά την πληροφορία και τα πληροφοριακά συστήματα που την διαχειρίζονται αποτελούσε ένα από τα κυριότερα σημεία επικέντρωσης της Thinx Information Solutions πριν ακόμα τα προβλήματα ασφαλείας αποκτήσουν ευρεία δημοσιότητα.

Η Thinx Information Solutions διαθέτει όλη την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία σε διαδικασίες, λογισμικό και υλικό που μπορούν να εξασφαλίσουν την αποφυγή των επικείμενων απειλών και διαρροών, δημιουργώντας ένα ασφαλές αλλά λειτουργικό και παρακολουθούμενο περιβάλλον εργασίας. Με τον εντοπισμό των ευπαθών σημείων κάθε εγκατάστασης το καθορισμό του ευπρόσβλητου και την δημιουργία λειτουργιών ταυτοποίησης, εμπιστευτικότητας και προσβασιμότητας ανά χρήστη, ανά εφαρμογή και ανά πληροφορία επιτυγχάνεται η ακεραιότητα των δεδομένων και η διαβαθμισμένη πρόσβαση στην πληροφορία. Οι κανόνες δεοντολογίας που εφαρμόζει η εταιρεία αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία επιλογής μας για την διαφύλαξη των κρίσιμων αυτών στοιχείων.

Συνεργασίες με εταιρείες:
  • Cisco (Firewalls)
  • Fortinet (Firewalls)
  • Bitdefender (business security sw)
  • ESET (business security sw)
  • Acronis (Backup sw)
  • Qnap (NAS)
  • APC (UPS)
  • EATON (UPS)
  • και άλλες αξιομνημόνευτες

‘Ολες οι προσφερόμενες λύσεις αποτελούν και κομμάτι του κανονισμού 679/2016, ν.4624/2019 (GDPR) ΓΚΠΔ στον οποίο μπορούμε να πιστοποιήσουμε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Η εταιρεία Thinx Information Solutions διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους (IT consultants, Legal consultants, IT Security Engineers και IT System Engineers) καθώς και Πιστοποίηση DPO (Data protection Officer) για ν΄ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις προσαρμογής στον νέο κανονισμό.

Ασφάλεια