Η Thinx Information Solutions παρέχει πλήρεις λύσεις γύρω από τον γραμμωτό κώδικα (barcode)

Οι λύσεις αποτελούνται από Υλισμικό (hardware) με προϊόντα όπως :

  • Ασύρματα, φορητά τερματικά (HandHeld),
  • Συσκευές ανάγνωσης BC – Scanner χειρός,
  • Κεραίες AP για κάλυψη αποθηκών,
  • Εκτυπωτές barcode.

από Λογισμικό (Software)

  • Λογισμικό Διαχείρισης Αποθηκών (WMS) με δυνατότητες όπως παραλαβές, συλλογές, απογραφές, ιχνηλασιμότητα, παραγωγής κ.λ.π.
  • Λογισμικό Εκτυπώσεων γραμμωτού κώδικα,
  • Λογισμικό Επεξεργασίας Δεδομένων τερματικών Βarcode.
Barcode
Barcode