Απαραίτητο συστατικό για την επιτυχή επιλογή και εφαρμογή των λύσεων που διαθέτει μια εταιρεία στους πελάτες της, είναι η ικανότητα της να εντοπίζει ακριβώς τις επιχειρηματικές και επιχειρησιακές τους ανάγκες και να προσφέρει τις καταλληλότερες λύσεις, που εντάσσονται ομαλά και αρμονικά στις υφιστάμενες λειτουργίες τους ή και βοηθούν στην αναδιοργάνωσή τους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Η Thinx Information Solutions  διαθέτει μια ισχυρή ομάδα έμπειρων Επιχειρηματικών Συμβούλων, Διοίκησης, Οργάνωσης και Χρηματοοικονομικών που πλαισιώνουν τις λύσεις της και εγγυώνται την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή τους στον πελάτη. Η ομάδα των συμβούλων παρέχει ακόμη αυτόνομες συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της πελατείας που δεν συνδέεται απαραίτητα, άμεσα ή έμμεσα με τεχνολογία.

Ειδικότερα παρέχονται Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για:

 • Business Planning,
 • Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών,
 • Διαχείριση Οργανωτικών και Λειτουργικών Αλλαγών,
 • Δημιουργία Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου – Audit,
 • Διαχείριση της Επιχειρηματικής Απόδοσης & Activity Based Costing,
 • Project Management,
 • Στρατηγική Πληροφορικής και Διοίκηση Έργων,
 • Data Warehousing / Business Intelligence – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πελάτη (CRM),
 • Μελέτες Ασφάλειας,
 • Disaster Recovery,
 • Ανθρώπινο Δυναμικό – HR Consulting.

Η επιτυχία της Thinx Information Solutions στον τομέα των μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει να κάνει με την ουσιαστική και ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων που διερευνά και την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων της. Αποφεύγοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις και αναφορές και επικεντρωμένη

Business Consulting