Ελληνικό CRM νέας γενιάς: CRM Business

Δραστηριότητες Πωλήσεων όπως Συναντήσεις, Ραντεβού, Εξερχόμενες και Εισερχόμενες κλήσεις,  , Επικοινωνίες γενικά (email, fax), Ενέργειες δημοσίων σχέσεων, Διαχείριση Προφορών, Διαχείριση Συνδρομών και λοιπές δραστηριότητες της εταιρίας παρακολουθούνται οργανωμένα μέσα από ένα CRM(customer relationship management) σύστημα.

Μέσα από Microsoft Outlook δίνεται η δυνατότητα: Λειτουργίας της εφαρμογής μέσα από το περιβάλλον του Microsoft Outlook , Αυτόματος Συγχρονισμός Επαφών – Εργασιών, Πρωτοκόλληση Εισερχομένων emails και Αποστολή τους, Διαχείριση Ευκαιριών Πωλήσεων και Παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου πώλησης και των επιμέρους ενεργειών, Καταγραφή ανταγωνισμού, Αξιολόγηση συμμετεχόντων.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα για Mobile Παραγγελιοληψία και Δραστηριότητες Πωλήσεων / ανά Συσκευή. Περιλαμβάνει Παραγγελιοληψία πωλητή, Καρτέλες Πελατών, Πιστωτικά Πλαφόν, Εισπράξεις, GPS Tracking, στατιστικές πωλήσεων, διαχείριση υποψηφίων πελατών, Διαχείριση επαφών, Συναντήσεις και δραστηριότητες πωλητή, Διαχείριση Leads και Ευκαιριών Πώλησης, δημιουργία και διαχείριση προσφορών, διαχείριση ειδών – Υπηρεσιών.

CRM Business