Η Thinx Information Solutions σχεδιάζει και υλοποιεί δίκτυα υπολογιστών για επιχειρήσεις.

Η υλοποίηση των δικτύων αυτών ακολουθεί σύγχρονους και αποδοτικούς συνδυασμούς Server (κεντρικού υπολογιστή) ή υποδομής νέφους (vserver) και κατάλληλων τερματικών για σωστή και γρήγορη λειτουργία των διαδικασιών της ελληνικής επιχείρησης.

Σκοπός των προτεινόμενων λύσεων μας είναι η μέγιστη δυνατή ασφάλεια μηχανογραφικών εγκαταστάσεων, η πρόληψη κινδύνων όπως οι κακόβουλες ενέργειες, απώλεια εταιρικών δεδομένων, προσωπικών δεδομένων, αστοχία εξοπλισμού καθώς και η επιχειρηματική συνέχεια η οποία βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητές μας.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Δίκτυα