Το πρώτο στάδιο υποστήριξης των πελατών αποτελεί το Help Desk. Κύριος στόχος η άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του πελάτη και η προσπάθεια επίλυσης του αιτήματος μέσω τηλεφώνου ή με τη χρήση ειδικών συστημάτων τηλεδιάγνωσης και τηλευποστήριξης.

Η εισερχόμενη επικοινωνία διευκολύνεται από κατάλληλο λογισμικό CRM , η οποία έχει εγκατασταθεί  και υποστηρίζει όλη τη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών της  Thinx Information Solutions.

Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του αιτήματος από το προσωπικό του Help Desk, το αίτημα μεταβιβάζεται στο αντίστοιχο τμήμα, όπου γίνεται ο κατάλληλος χρονοπρογραμματισμός επίσκεψης τεχνικού στον χώρο του πελάτη ή μεταφορά του εξοπλισμού στην εταιρία μας για επισκευή.

Η καταχώρηση όλων των περιστατικών και αιτημάτων παρέχει την δυνατότητα άμεσης εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για τον εγκατεστημένο εξοπλισμό κάθε πελάτη καθώς και τον χρόνο που αφιερώθηκε ανά περιστατικό.

Υποστήριξη Software