Συχνά τα τυποποιημένα λογισμικά της αγοράς δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες μιας επιχείρησης.

Για τις περιπτώσεις αυτές διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία έτσι ώστε με κώδικα να προσαρμόσουμε τα λογισμικά στις ανάγκες σας ή να δημιουργήσουμε ένα νέο συνεργαζόμενο με την υπόλοιπη υποδομή της επιχείρησης.

Η ακολουθούμενη διαδικασία :

  • Ανάλυση αναγκών
  • Συμφωνία επί των απαιτήσεων της επιχείρησης
  • Συμφωνία επί της πρότασης
  • Ανάπτυξη της λύσης
  • Εγκατάσταση της λύσης
  • Πιστοποίηση καλής λειτουργίας
  • Εκπαίδευση
  • Υποστήριξη
Κατασκευή Λογισμικού