ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαχείριση έργων.

  • Διαχείριση τεχνικών έργων
  • Προϋπολογισμοί ανά έργο και ανά κέντρο κόστους
  • Παρακολούθηση κέντρων κόστους
  • Παρουσιολόγιο ανά έργο ανά κέντρο κόστους
  • Αναλώσεις ανά έργο
  • Επιμετρήσεις
  • Παρακολούθηση υπεργολάβων
  • κ.α.
Σύστημα Διαχείρισης Έργων “WORKER”