Επιχειρηματικές εφαρμογές που βασίζονται σε φορητές συσκευές (Tablets, Smartphones).
H πλέον επιτυχημένη πλατφόρμα mobile εφαρμογών στην ελληνική αγορά εδώ και χρόνια βοηθάει τους εν κινήσει χρήστες να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους εργασίες ενώ βρίσκονται μακριά από την έδρα τους.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές συνδέονται με το κεντρικό πρόγραμμα μηχανογράφησης και καλύπτουν:

  • Άμεση αποστολή παραγγελιών (online – offline)
  • Αποτελεσματικότερες πωλήσεις
  • Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων
  • Συλλογή χρήσιμων πληροφοριών (Ερωτηματολόγια)
  • Πλήρης Πληροφόρηση για τον πελάτη (Χάρτες, καρτέλες κλπ)

Μέσω ενός τέτοιου συστήματος καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των τμημάτων πωλήσεων (πωλητές SFA, merchandisers, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (XVAN), των τεχνικών συνεργείων (Field Service), των ιατρικών επισκεπτών κλπ.

SFA Παραγγελιοληψία