Λύση Ιχνηλασιμότητας ”Pointer”

 • Κάλυψη απαιτήσεων πελατών
 • Άμεση ενημέρωση πελατών και προμηθευτών σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, με την παροχή επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ταχύτατος εντοπισμός της πηγής και της έκτασης του προβλήματος.
 • Βελτίωση παραγωγικότητας
  • Μείωση χειρόγραφων εντύπων και πρόληψη λαθών.
  • Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω της στοχευμένης απόσυρσης.
  • Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για το τρέχον απόθεμα Α’ υλών, ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων.
  • Καλύτερη διαχείριση πόρων στον προγραμματισμό της παραγωγής.
  • Υποστήριξη της ορθής λήψης αποφάσεων, μέσα από την πρόσβαση στα δεδομένα της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.
  • Μείωση του χρόνου προετοιμασίας και εκτέλεσης φορτώσεων και μείωση του κόστους που προκύπτει από λανθασμένες τοποθετήσεις και αναζητήσεις εμπορευμάτων.