Κατηγορία : Νέα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω Παρόχου (E-invoicing SoftOne)

Την ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου E-invoicing της SoftOne, υιοθέτησε η εταιρία μας από 01/03/2021. Η υιοθέτηση της λύσης επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, προσφέροντας πληθώρα πλεονεκτημάτων στην λειτουργία της. Τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρει η λύση συνοψίζονται στα εξής : Σήμανση, αυθεντικοποίηση των παραστατικών Μείωση κόστους έκδοσης παραστατικών Περιορισμός χαρτιού – Σημαντική […]

Ηλεκτρονικά βιβλία επιχειρήσεων Mydata – η νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις είναι εδώ

Ξεκίνησε πιλοτικά η ψηφιακή διαβίβαση των συναλλαγών των επιχειρήσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα Mydata για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από 1η Οκτωβρίου και μετά. Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου. Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών καθίσταται υποχρεωτική από 1.1.2021. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ: […]

MyData – Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ενόψει του καίριου ζητήματος της επικείμενης έναρξης λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της ροής της πληροφορίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι καλό να γνωρίζουμε ότι: Βασικός στόχος της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που […]

Ηλεκτρονικά Βιβλία, myDATA

Η Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ με τις λύσεις του ομίλου Softone (Softone, Unisoft, Prosvasis) είναι κοντά σας και σ’ αυτό το βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA) αποτελούν ένα  σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Στόχος είναι πρωτίστως να εξυπηρετηθείτε, παρέχοντας σας έναν ψηφιακό τρόπο  εκπλήρωσης φορολογικών σας υποχρεώσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των […]

WMS Storeman

Νέα λύση διαχείρισης Αποθηκών Διαχείριση Εισαγωγών Παραλαβές Παραγωγή (χορήγηση – παραλαβή) Ποιοτικός Έλεγχος Cross Docking Επιστροφές Διαχείριση Παραγγελιών – Διακινήσεων Προετοιμασία Παραγγελιών Διαχείριση αποθεμάτων και παρτίδων (ιχνηλασιμότητα) Προετοιμασία κυμάτων συλλογής παραγγελιών Προγραμματισμός φορτώσεων Διαχείριση μεταξύ αποθηκών Διαχείριση υποκατασκευών Εσωτερικές Διακινήσεις Εντολές αποθήκευσης Διαχείριση αποθηκευτικών θέσεων Ανατροφοδοτήσεις Διαχείριση Αποστολών Συσκευασία (packing) και φόρτωση Σήμανση μονάδων logistics […]