Άρθρα από : Αθανασία Τυχάλα

Ηλεκτρονικά βιβλία επιχειρήσεων Mydata – η νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις είναι εδώ

Ξεκίνησε πιλοτικά η ψηφιακή διαβίβαση των συναλλαγών των επιχειρήσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα Mydata για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από 1η Οκτωβρίου και μετά. Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου. Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών καθίσταται υποχρεωτική από 1.1.2021. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ: […]

MyData – Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ενόψει του καίριου ζητήματος της επικείμενης έναρξης λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της ροής της πληροφορίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι καλό να γνωρίζουμε ότι: Βασικός στόχος της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που […]