Άρθρα από : Αθανασία Τυχάλα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω Παρόχου (E-invoicing SoftOne)

Την ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου E-invoicing της SoftOne, υιοθέτησε η εταιρία μας από 01/03/2021. Η υιοθέτηση της λύσης επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, προσφέροντας πληθώρα πλεονεκτημάτων στην λειτουργία της. Τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρει η λύση συνοψίζονται στα εξής : Σήμανση, αυθεντικοποίηση των παραστατικών Μείωση κόστους έκδοσης παραστατικών Περιορισμός χαρτιού – Σημαντική […]

Ηλεκτρονικά βιβλία επιχειρήσεων Mydata – η νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις είναι εδώ

Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών καθίσταται υποχρεωτική από 01.10.2021. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ: Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών Διενεργούνται  οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους Προτεινόμενα βήματα : 1.Διαβάστε περισσότερα για την […]

MyData – Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ενόψει του καίριου ζητήματος της επικείμενης έναρξης λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της ροής της πληροφορίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι καλό να γνωρίζουμε ότι: Βασικός στόχος της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που […]